Zysku netto Sygnity za rok obrotowy 2019/2020 w kwocie 24,16 mln zł zostanie podzielony na dwie części – rekomenduje zarząd. Otóż 12,08 mln zł miałoby pójść na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend (i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości). Drugie 12,08 mln zł zasiliłoby kapitał zapasowy spółki.

Zarząd uzasadnia rekomendację planami rozwojowymi grupy, jak i uwarunkowaniami umowy restrukturyzacyjnej, zawartej z wierzycielami w 2018 r. Określa ona warunki uregulowania zadłużenia wobec banków i obligatariuszy.

Rekomendacja zarządu uzyskała już pozytywną opinię rady nadzorczej.

Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019/2020, zakończony 30 września 2020 r., podejmie walne zgromadzenie spółki.

Miniony rok obrotowy polska grupa IT mimo pandemii zakończyła poprawą wyniku, przezwyciężając kryzys minionych lat. W ujęciu skonsolidowanym zysk netto wzrósł o ponad 80 proc., do 29,2 mln zł, a zysk operacyjny o 25 proc., mimo że przychody były o kilka proc. niższe niż przed rokiem (230 mln zł).

Sygnity w lutym br. poinformowało o zakończeniu sporu z podwykonawcą – Fast Enterprises. Ciągnący się od kilku lat konflikt zamyka ugoda, na mocy której polska firma wypłaci amerykańskiej spółce 3,75 mln dol. Jednak uwolnione rezerwy zwiększą zysk Sygnity o 18,8 mln zł.