We wdrożeniu związanym z przetargiem, który wzięli pod lupę agenci CBA (na Centralny System Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej), Sygnity realizowało projekt jako podwykonawca Asseco. PAP poinformowała, że CBA podejrzewa zmowę przetargową i przestępstwo urzędnicze w tym postępowaniu. Śledztwo wszczęła warszawska Prokuratura Apelacyjna.

Zarząd Sygnity wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że „nie wpłynęła do spółki żadna oficjalna informacja od któregokolwiek z kompetentnych organów odnośnie wszczęcia takiego postępowania bądź podjęcia jakichkolwiek czynności w sprawie.” Spółka zadeklarowała jednocześnie pełną współpracę z prokuraturą i CBA. „Jeżeli tylko zostaniemy w stosownej formie wezwani do złożenia wyjaśnień lub do podjęcia innych czynności koniecznych w danej sprawie, uczynimy to niezwłocznie” – informuje zarząd Sygnity. Podkreśla, że zawsze był i jest za przejrzystością procedur przetargowych.