Sybase i Business Objects podpisały umowę o współpracy. Hurtownie danych Sybase będą sprzedawane wraz z wbudowanymi produktami Business Objects.
W Polsce podobną umowę Sybase podpisał z Premium Technology, dystrybutorem produktów Business Objects. Sybase ma prawo sprzedawać oprogramowanie Business Objects w polskiej wersji językowej samodzielnie jak również przez sieć swoich partnerów. Użytkownicy będą mogli m.in. przeprowadzać analizy rynku przez Internet, Intranet, sporządzać aplikacje zarządzania zasobami ludzkimi i sprzedażą i m-commerce.