Swivel Secure specjalizuje się w zabezpieczeniach dostępu. Opracował platformę wielopoziomowego uwierzytelniania dostępu do danych opartą na oprogramowaniu (bez tokenów sprzętowych). Zabezpieczenia są dostosowywane do potrzeb konkretnego biznesu. Platforma jest m.in. jedynym certyfikowanym przez Microsoft software’owym rozwiązaniem do ochrony Office 365.
 
Jak informuje Erik Notermans, dyrektor regionalny Swivel Secure na Europę Środkową i Północną firma poszerza dzielność w krajach regionu ze względu na rosnący popyt na rozwiązania do uwierzytelniania. Jako przykład podał Polskę, gdzie pojawiają się coraz ostrzejsze wymagania i regulacje w zakresie bezpieczeństwa.

Polski dystrybutor Swivel Secure, ePrinus, tworzy kanał sprzedaży z pomocą obecnych partnerów firmy. Nie wyklucza współpracy z nowymi partnerami, którzy będą zainteresowani oferowaniem rozwiązań Swivela.