Wnioski złożyło 57 firm. Tylko 10 z nich to duzi przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Reszta to przedstawiciele sektora MŚP – poinformowało Centrum Projektów Cyfrowa Polska.

Zgłoszone projekty mają być realizowane w 67 spośród 79 wytypowanych na terenie kraju obszarów o słabym dostępie do szerokopasmowego internetu. Jeżeli wszystkie zostaną zaakceptowane, to dostęp do łączy w sieci NGA (Next Generation Accesss) otrzyma tam minimum 889 tys. gospodarstw domowych. Na terenach tych jest także 8,15 tys. placówek oświatowych, które również powinny otrzymać dostęp do szerokopasmowego internetu.  

To już drugi konkurs w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  I Osi priorytetowej POPC „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Na dofinansowanie zaakceptowanych w nim wniosków przeznaczono 2,66 mld zł.

W ramach pierwszego konkursu kwota dofinansowania wyniosła 278,4 mln zł. Złożone wnioski obejmowały 154 spośród wytypowanych wówczas 229 obszarów. W wyniku realizacji wybranych projektów dostęp do infrastruktury szerokopasmowej ma otrzymać co najmniej 127,35 tys. gospodarstw domowych i 74 placówki oświatowe.