Nowa edycja Barometru Covid-19 zrealizowana przez EFL pokazuje poprawę nastrojów w polskich przedsiębiorstwach.

Mianowicie 34,5 proc. mikro, małych i średnich firm ocenia, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy kondycja w ich branży poprawi się – to najwyższy wynik od początku realizacji badania (we wrześniu ub.r. uważało tak tylko 13 proc.).

Ponadto 30 proc. uważa, że koniunktura pozostanie bez zmian, a co czwarty zapytany jest zdania, że się pogorszy. Ankietowanych pytano pod koniec ubiegłego roku.

W sumie dwie trzecie ankietowanych MŚP uważa, że gorzej już nie będzie.

Spory wzrost optymizmu

Już 43 proc. MŚP liczy na powrót koniunktury jeszcze w tym roku, podczas gdy kwartał wcześniej uważało tak jedynie 24 proc. zapytanych. Co trzeci zapytany uważa, że trzeba poczekać 2-3 lata (34 proc.). Jeszcze pod koniec III kw. ub.r. sądziło tak 53 proc. respondentów.

Niemal dwa razy mniej liczna okazuje się grupa podmiotów, które sądzą, że koniunktura nie powróci w najbliższych latach (11 proc., we wrześniu 20 proc.).

„Widać w światełko w tunelu, gdyż grupa firm, które z większym optymizmem patrzą na najbliższe miesiące, jest większa niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Zasadne jednak wydaje się pytanie, czy lekka poprawa nastrojów to efekt lepszych prognoz na nowy rok – zamykamy to, co było, i zaczynamy od nowa z lepszym nastawieniem? Czy jednak rzeczywiście coraz więcej przedsiębiorstw stoczyło już jedenaście rund, a do wygranej brakuje im już tylko tej jednej?” – komentuje Radosław Woźniak, prezes EFL.

Średnie firmy w najlepszych humorach

Największy optymizm panuje w średnich firmach – 44 proc. z nich uważa, że sytuacja się poprawi w najbliższym półroczu, a jedynie 8 proc., że się pogorszy.

W firmach mikro i małych grupy optymistów i pesymistów są podobne. Na poprawę liczy 31,5 proc. mikro i 32,5 proc. małych przedsiębiorstw, podczas gdy o pogorszeniu mówi odpowiednio 27 proc. i 29 proc. firm.

Biorąc pod uwagę wielkość biznesów, największy optymizm panuje wśród przedstawicieli firm średnich, a najmniejszych wśród mikro.

Topnieją negatywne opinie

Wpływ pandemii na MŚP jest nadal oceniany przede wszystkim jako negatywny, ale przybyło optymistów.

Ponad połowa (52 proc.) uznaje, że Covid-19 ma niekorzystny wpływ na ich sektor, podczas gdy w IV kw. 2020 r. twierdziło tak 61 proc. zapytanych.

Więcej przedsiębiorców doszło do wniosku, że koronawirus jest neutralny dla ich biznesu – obecnie tego zdania jest 38 proc., w IV kw. 2020 – 35 proc., w III kw. 2020 – 30 proc.

Niekorzystnych zmian spodziewają się przede wszystkim przedstawiciele najmniejszych firm zatrudniających do 9 pracowników.