SUSE nabył StackState, platformę obserwowalności. Umożliwia ona zespołom IT rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w środowiskach kontenerowych opartych na chmurze, integrując widok systemów, aplikacji, infrastruktury. Wartość transakcji nie została ujawniona. Holenderska firma działa od 2015 r.

SUSE zapowiada, że dzięki nowemu zakupowi ulepszy widoczność w chmurze dla przedsiębiorstw. Jak przekonuje, wraz z szybkim przyjęciem cloud computingu i kontenerów tradycyjne podejście do monitorowania staje się przestarzałe, co napędza rozwój i potrzebę obserwowalności natywnej w chmurze.

W miarę jak środowiska IT stają się coraz bardziej złożone, klienci potrzebują kompleksowej obserwacji całego swojego stosu” – twierdzi dyrektor generalny SUSE, Dirk-Peter van Leeuwen.

Zdaniem koncernu zapotrzebowanie na analizę danych AI będzie równie rosło, ponieważ systemy i urządzenia są coraz częściej udostępniane online.