Surfland Systemy Komputerowe w I kw. br. zwiększył przychody do 863 tys. zł, o 16 proc. wobec ub.r. Wynik EBIDTA był dodatni (14 tys. zł), natomiast na poziomie netto była strata 95,6 tys. zł (rok wcześniej -320,1 tys. zł). Wynik operacyjny był 87,1 tys. zł pod kreską (-131,6 tys. zł przed rokiem).

Jak wyjaśnia spółka, głównym czynnikiem poprawy wyników była zakończona restrukturyzacja oraz utrzymywanie dyscypliny kosztowej. Zarząd pracuje nad pozyskaniem nowego finansowania na realizację nowych projektów i innych przedsięwzięć.

Według zapowiedzi prezesa Bogusława Bartonia spółka zamierza również zmodernizować swoje zaplecze techniczne i poszerzać kompetencje w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji (głównie ochrona przed wyciekiem danych), aby oferować produkty i usługi w tym segmencie. W I kw. br. spółka podpisała 5 umów na usługi w zakresie przygotowania do RODO. SKK informuje, że odnotowało ostatnio większe zainteresowanie tymi usługami. Obejmują one audyt organizacyjny i prawny oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  

SSK w I kw. br. pozyskał z emisji akcji 566 tys. zł. Zastrzyk gotówki pozwolił m.in. na spłatę większości pożyczek zaciągniętych w 2017 r. oraz częściową odbudowę kapitałów spółki.