Hogart rozpoczął wdrożenie kompletnej wersji systemu finansowo-księgowego SunSystems w siedzibie Ford Distribution. Zakończenie wdrożenia planowane jest pod koniec marca b.r. Podpisany kontrakt dotyczy wdrożenia 8 licencji modułu księgowego SunAccount oraz modułu biznesowego SunBusiness. Wdrożenie jest prowadzone zgodnie z opracowaną przez brytyjską firmę Systems Union (dostawcy SunSystems) metodologią PQIS (Professional Quality Implementation Services), mającą zagwarantować przyszłą skalowalność i otwartość systemu.