Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) i Microsoft zawarły umowę InterLeasing, dotyczącą subskrypcji oprogramowania. Otwarta Subskrypcyjna Umowa Licencyjna (OSL – Open Subscription License) jest adresowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają minimum 10 komputerów.
W ramach OSL firma może kupić oprogramowanie MS, płacąc w miesięcznych ratach za jego używanie. Oferta dotyczy platformy Microsoft Desktop, w skład której wchodzi MS Windows 2000 Professional, MS Office 2000 Professional i MS BackOffice 2000 CAL. Umowa zawierana jest na okres trzech lat. Klient nie wnosi żadnych opłat wstępnych, a tylko comiesięczne raty (jak opłata abonamentowa). Po zakończeniu trzyletniej umowy klienci będą mogli: kontynuować subskrypcję, zrezygnować z oprogramowania lub wykupić je. Z OSL skorzystać można tylko wtedy, gdy firma kupi licencje na wszystkie komputery.