Nadal rośnie zapotrzbowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Jest coraz więcej rekrutacji na takie stanowiska jak: Cybersecurity Engineer; Cybersecurity Architect, Pentester, Cloud Security Engineer, DLP Engineer, Cyber Risk Analyst – według danych Antal.

Duży popyt wpływa na oczekiwania finansowe kandydatów. W zależności od doświadczenia i kompetencji ich wynagrodzenia wahają się od 25 tys. zł do nawet 40 tys. zł brutto miesięcznie dla seniorów oraz na stanowiskach kierowniczych.

Skąd się biorą strażnicy sieci

Z danych firmy rekrutacyjnej wynika, że ścieżka kariery w obszarze cyberbezpieczeństwa jest bardzo zróżnicowana. Studenci i absolwenci kierunków informatycznych, widząc zapotrzebowanie, czasem od razu się szkolą w tej specjalizacji i podejmują praktyki.

Często także fachowcy od infrastruktury IT, którzy już częściowo mieli bezpieczeństwo cyfrowe w swoich obowiązkach, pogłębiają swoją wiedzę.  

Certyfikat  z dużym uznaniem

Ważna jest certyfikacja posiadanych kompetencji. Każdy dodatkowy certyfikat producencki będzie atutem, ale rzadko jest on konieczny do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

„Certyfikatem, który niewątpliwie cieszy się dużym uznaniem i szacunkiem jest CISSP, Certified Information Systems Security Professional, ze względu na ogromną wiedzę, jak i doświadczenie, jakie jest potrzebne do zdania egzaminu” – twierdzi Karolina Bucka, lider zespołu Antal IT Services.