Komenda Główna Straży Granicznej rozstrzygnęła przetarg na "dostawę stanowisk końcowych na potrzeby platformy teleinformatycznej SG". Obejmował on 2320 komputerów typu All in One, 100 monitorów, 35 stacji roboczych oraz 6 tabletów. Sprzęt musiał być nowy, wyprodukowany w 2019 r.

Komputery Lenovo oraz monitory HP dostarczy Straży Granicznej konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne i MBA System. W przypadku PC zostało wybrane wykonawcą z ofertą o wartości 7,6 mln zł, przebijając Suntar (7,62 mln zł), zarówno pod względem ceny jak i niektórych kryteriów jakościowych.

W kryteriach wyboru cena miała 60 proc. wagi, tylna kamera – 20 proc., certyfikat MIL-STD-810G – 10 proc., certyfikat TCO Edge – 5 proc., filtr światła niebieskiego – 5 proc.

Straż Graniczna wybrała także konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne i MBA System jako dostawcę monitorów z ceną oferty 93 tys. zł. Suntar proponował 100 tys. zł. Cena miała 60 proc. wagi, budowa monitora – 25 proc., a zasłaniana kamera – 15 proc.

Stacje robocze i tablety dostarczy natomiast Suntar. W części zamówienia obejmującej 35 stacji roboczych, Suntar został wybrany z ceną 645 tys. zł. Oferty złożyły również konsorcja Galaxy i MBA System (734 tys. zł) oraz Intaris (1,071 mln zł).

Cena miała 60 proc. wagi przy wyborze, procesor – 20 proc., funkcja bezpieczeństwa samokontroli BIOS – 10 proc., funkcja bezpieczeństwa update BIOS – 10 proc.

Dostawę 6 tabletów Suntar wycenił na 21,3 tys. zł, podczas gdy konsorcjum Galaxy i MBA System na 23 tys. zł, a FHU Intersell Waldemar Płonka z Dąbrowy Górniczej – na 23,1 tys. zł.

Cena miała 60 proc. wagi, a gwarancja – 40 proc.