Przychody z rynku zewnętrznych systemów pamięci masowej OEM wzrosły na świecie o 1,7 proc. w I kw. 2021 r. według IDC, do 6,7 mld dol. Odbicie nastąpiło po czterech kwartałach kurczenia się rynku. W przeliczeniu na pojemność dostawy storage’u zwiększyły się o 16,3 proc. r/r, do 19,9 eksabajtów.

Dostawcy ODM poprawili się o 14,1 proc., zbliżając się do producentów OEM pod względem obrotów (5,6 mld dol.) i przebijając ich już pod względem pojemności (+28,3 proc. rok do roku do 70,2 eksabajtów).

W regionie EMEA widać większy wzrost wydatków na storage niż przeciętnie na świecie: o 4,9 proc. r/r w I kw. br.

Flash na minusie

Zmniejszyła się sprzedaż pamięci all flash. Wydatki na AFA wyniosły 2,7 mld dol. w I kw. br., o 3,3 proc. mniej niż przed rokiem. Lepiej wyglądał segment macierzy hybrydowych, gdzie odnotowano wzrost o 1,4 proc. (do 2,5 mld dol.).

Dell zdecydowanym liderem

Dell Technologies pozostał największym dostawcą OEM zewnętrznych systemów pamięci masowej dla przedsiębiorstw, odpowiadając za 32,3 proc. światowych przychodów. Wartość sprzedaży była podobna jak przed rokiem (-0,1 proc.).

NetApp uplasował się na drugim miejscu, z 10,9 proc. udziału w przychodach. Firma zwiększyła sprzedaż (+1,8 proc.) w ujęciu rok do roku.

HPE/H3C był trzecim największym vendorem z 9,4 proc. przychodów (spadek o -3 proc.). Hitachi i Huawei uplasowały się za nim z udziałami odpowiednio 5,8 proc. i 5,4 proc. Huawei poprawiło się aż o 30 proc.

Źródło: IDC