Kody PKWiU 2008 do celów split payment będą obowiązywać do 31 marca 2021 r. – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Jeżeli propozycja wejdzie w życie, nadal będzie można stosować starą klasyfikację przy podzielonej płatności, jak również przy zawieraniu umów na odległość. Dotyczy to także komputerów i elektroniki (PKWiU 26) oraz AGD (PKWiU 27).

Projekt uzasadniono przedłużającymi się pracami legislacyjnymi dotyczącymi VAT, jak Slim VAT. Aby rozstać się na dobre ze starymi kodami PKWiU, konieczne było przełożenie zakresu split payment (załącznika 15 do ustawy o VAT) na nowe kody nomenklatury scalonej (CN).

Stwierdzono również, że dokładne przełożenie zakresu split payment z PKWiU na CN nie było możliwe, z uwagi na różną konstrukcję i założenia obu klasyfikacji. Przeprowadzenie stosownych analiz i konsultacji wymagało czasu.

Obowiązkowa podzielona płatność w handlu elektroniką obowiązuje od 1 listopada 2019 r.