Przychody ze sprzedaży nośników klienckich SSD w III kw. 2020 r. były wyższe o 5,5 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. – według danych z panela dystrybucyjnego Contextu w Polsce.

Bilans w polskiej dystrybucji wyróżnia się pozytywnie na tle największych europejskich rynków (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy), gdzie odnotowano dwucyfrowe spadki sprzedaży SSD w III kw. br.

Po wzroście w I kw. 2020 r. na rynkach europejskich nastąpił spadek przychodów w ujęciu rok do roku w dwóch kwartałach. Jest to związane z wpływem pandemii. Na początku na roku na wieść o zakłóceniach w dostawach resellerzy zamawiali na wszelki wypadek więcej komponentów.

Według danych dla europejskiej dystrybucji, zwiększyła się sprzedaż SSD w kanałach konsumenckich – do retailu i etailu – o 7,2 proc. wartościowo rok do roku, podczas gdy przychody z kanału biznesowego – małych i średnich resellerów oraz sklepów ukierunkowanych na biznes – spadły o ponad -20 proc.

Zdaniem Contextu nie jest to nieoczekiwane, biorąc pod uwagę, że zamykanie firm i spowolnienie gospodarcze wpływają na zdolność MŚP do inwestycji, podczas gdy pracownicy działający z domu kupowali więcej sprzętu i podzespołów.

W aktualnym kwartale przedsiębiorstwa mogą jednak zamawiać nieco więcej.

„Oczekujemy, że kanał konsumencki będzie nadal czynnikiem generującym popyt na klienckie nośniki SSD w nadchodzących kwartałach, ponieważ niektóre kraje w Europie ponownie wprowadzą lockdown. Jednak spadek ceny za 1 GB z pewnością ułatwi firmom niepewnym swojej sytuacji finansowej dokonywanie większych inwestycji niż w ciągu ostatnich dwóch kwartałów. To również pozytywnie wpłynie na sprzedaż dysków SSD” – uważa Gurvan Meyer z Contextu.

NVMe 1 TB szczególnie popularne

Klienci znacznie chętniej niż w ub.r. kupują nośniki NVMe o dużej pojemności. W III kw. br. największy wzrost przychodów odnotowano dla NVMe o pojemności 1 TB (+39 proc. r/r). Większość – 63,9 proc. – rozeszła się przez kanał konsumencki, w porównaniu z 52,9 proc. rok temu.

Te produkty nie należą do najtańszych – na przykład przeciętny nośnik SSD SATA o pojemności 1 TB kosztuje o ok. 30 proc. mniej niż NVMe. To sugeruje, że ludzie kupujący więcej podzespołów SSD bardziej dbają o wydajność niż o cenę.

1 GB potaniał

Na bilans w ujęciu wartościowym istotny wpływ miał fakt, że koszt 1 GB pamięci spadł o -12 proc. między III kw. 2019 r. a III kw. 2020 r. Popyt na pojemność nie jest zatem tak niski, jak sugeruje spadek przychodów: dystrybutorzy twierdzą, że w porównaniu z ub.r. był on stały.

Gwałtowny spadek ceny 1 GB w III kw. br. może być konsekwencją obniżenia cen przez resellerów w celu pozbycia się nadwyżki zapasów w następstwie niskiego popytu w II i III kw. br. Natomiast w I kw. br. stawki za 1 GB SSD podskoczyły, co może być wynikiem dużego popytu obserwowanego w tamtym czasie.