W kolejnym przetargu na dostawę drukarek dla sądów powszechnych oferty złożyło trzech wykonawców: konsorcjum Suntar i Maxto ITS, Intaris oraz Optiserw. Zamierzają wyposażyć jednostki wymiaru sprawiedliwości w sprzęt HP, Epsona, Brothera, Zebry i Honeywella.

Wszyscy mają szansę na zawarcie umowy ramowej, gdyż organizujące przetarg Centrum Zakupów dla Sądownictwa jest gotowe zawrzeć ją z maksymalnie pięcioma wykonawcami.

Na sfinansowanie zamówienia, obejmującego blisko 2,9 tys. urządzeń, zamierza przeznaczyć blisko 7,5 mln zł brutto.

W poszczególnych częściach przetargu przedmiotem zamówienia są następujące drukarki:

Część 1: do drukowania okładek akt – dostawa maksymalnie 1323 szt.
Część 2: do drukowania okładek akt i kopert – 290 szt.
Część 3: do drukowania kodów – 507 szt.
Część 4: do drukowania kodów z gilotyną – 596 szt.
Część 5: atramentowa przenośna – 157 szt.

Zestawienie ofert w przetargu

W cz. 1, gdzie zamawianych urządzeń jest najwięcej, sądy oczekują drukarek kolorowych A3+, przeznaczonych do drukowania okładek akt, drukujących 9 str./min A4, w rozdzielczości 600×1200 dpi. Z kolei w cz. 2 zgłoszono zapotrzebowanie na drukarki kolorowe A3+, przeznaczone do drukowania okładek akt i kopert, które cechuje prędkość 24 str./min. A4 mono oraz 11 str./min A3 mono, w rozdzielczości 1200×1200 dpi.

W cz.1 kryteria wyboru to cena (60), przebieg nośnika formatu A3+ (15), gwarancja (10), szybkość druku A4 kolor (5), materiały eksploatacyjne (5), certyfikat ekologiczny (5).