Comp w I kw. 2023 r. osiągnął znacznie lepszy bilans niż przed rokiem. Przychody grupy poprawiły się o 71 proc. (o blisko 90 mln zł), do 215,2 mln zł. EBIDTA wzrosła blisko dwukrotnie, do 25,1 mln zł, a zysk netto dla akcjonariuszy sięgnął 6,25 mln zł wobec ponad 2 mln zł straty rok wcześniej.

Rentowność zwiększyła się mimo wzrostu kosztów. Na sprzedaży urosły o ok. 3,3 mln zł r/r, m.in. w wyniku wydatków na marketing związanych z projektami eksportowymi w segmencie IT, nagrodami za wyniki w I kw. 2023 r. i regulacją wynagrodzeń.

„Driverem wzrostu sprzedaży był segment IT. Wypracowany wynik był efektem realizacji kontraktów uzyskanych jeszcze w ubiegłym roku” – informuje zarząd w sprawozdaniu.

Segment IT podskoczył do 60 proc. udziału w przychodach grupy wobec 39 proc. w ub.r. Obejmuje m.in. dostarczanie rozwiązań informatycznych, infrastruktury sieciowej, usługi projektowe, wdrożeniowe i in.

Tak dobrze nie szło natomiast w segmencie retail (rozwiązania dla handlu i usług: urządzenia fiskalne, outsourcing IT, serwis sprzętu i in.), gdzie spadła sprzedaż urządzeń fiskalnych, ze względu na spowolnienie i dużą bazę już działających maszyn. Zainstalowano już ponad 1 mln urządzeń fiskalnych (co stanowi według spółki ponad połowę tego rynku), więc obecnie wdrażane są głównie urządzenia u podatników rozpoczynających działalność.

W retailu dobrze kontrybuuje natomiast sprzedaż usług w systemie abonamentowym w zakresie M/platform oraz na kasach wirtualnych – twierdzi zarząd.

Biorąc pod uwagę doświadczenia w cyklach koniunkturalnych, Comp spodziewa się odbicia popytu na urządzenia fiskalne od drugiej połowy 2023 r

Jednostkowo zysk netto Comp SA spadł do 4 mln zł z 5,2 mln zł, przy przychodach 96,3 mln zł wobec 70,8 mln zł rok wcześniej.