Dostawy urządzeń drukujących na polski rynek w III kw. br. spadły o 9 proc. w ujęciu rok do roku. To większy dołek niż w II kw. br. (-3 proc.) – według Contextu. Sprzedaż dystrybutorów na naszym rynku według danych firmy badawczej w III kw. br. skurczyła się w jeszcze większym stopniu – o 14,7 proc.

Spadek w Polsce jest większy niż bilans dostaw urządzeń drukujących w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej w III kw. br. (-3 proc.), ale jest to głównie pochodną poprawy sytuacji w Rosji. Większość pozostałych dużych krajów CEE odnotowała spadki sprzedaży producentów, głównie z powodu ograniczenia dostaw modeli laserowych.

W Europie Zachodniej, która ma 65 proc. udziału w całym rynku EMEA dla urządzeń drukujących, spadek dostaw również wyniósł 3 proc., po dodatnim wyniku w II kw. br. Za naszą zachodnią granicą nastąpił spadek zapotrzebowania na technologię laserową, głównie za sprawą mniejszego popytu na modele jednofunkcyjne, podczas gdy dostawy atramentowych MFP wzrosły o 1 proc.

 

Dostawy urządzeń drukujących przez producentów w III kw. 2017 r. w wybranych krajach (wzrost w ujęciu ilościowym rok do roku)

Polska                  -9%

Austria                40%

Belgia             -16%

Dania             8%

Finlandia              19%

Francja                0%

Niemcy          -8%

Grecja               -21%

Irlandia                24%

Włochy                    -14%

Luksemburg        -12%

Holandia            5%

Portugalia            -6%

Hiszpania               -10%

Szwecja              -7%

Szwajcaria         -1%

Wielka Brytania      1%

 

Źródło: Context