W końcu czerwca br. 2462 podmioty w kraju deklarowało sprzedaż detaliczną sprzętu telekomunikacyjnego w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42Z) – według danych GUS. Liczba ta w ostatnich latach pozostaje stabilna. Rok wcześniej, w połowie 2018 r., taką działalność miały zarejestrowane 2483 przedsiębiorstwa, a w połowie 2017 r. – 2461. Większość (75 proc.) sprzedawców smartfonów i innego sprzętu telekomunikacyjnego prowadziło jednoosobową działalność gospodarczą.