Od czasu upadku JTT Computer wyrosło już nowe pokolenie, a sprawa polskiego producenta PC wciąż czeka na swój finał. Jest do niego o krok bliżej. Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który we wrześniu 2018 r. odebrał MCI przyznane w 2011 r. w niższej instancji 28,9 mln zł odszkodowania (i 17,5 mln zł odsetek), przyznając jedynie 2,2 mln zł plus odsetki.

Przyjęcie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej oznacza, iż spełnia ona wszystkie warunki formalne, w tym zawiera przekonywujące uzasadnienie. Warto jednak przypomnieć, że korzystniejszy dla MCI wyrok z 2011 r. również uchylił Sąd Najwyższy (w 2014 r.) po skardze kasacyjnej Prokuratorii Generalnej, broniącej interesów skarbu państwa.

MCI domaga się odszkodowania jako były udziałowiec JTT – w związku z wydarzeniami z 1999 r. Skarbówka zażądała od spółki ponad 10 mln zł niezapłaconego jej zdaniem VAT-u od dostaw komputerów JTT dla MEN, które – w uzgodnieniu z resortem – szły przez Słowację, co pozwalało uniknąć podatku. Okazało się, że było to zgodne z prawem. Tyle że dopiero w 2003 r. NSA uznał, że decyzje urzędników skarbowych były błędne. Nie uratowało to już jednak JTT Computer od upadku.

MCI złożył pozew o odszkodowanie od skarbu państwa za JTT w 2006 r., oczekując 38,5 mln zł plus odsetki.