Spółki zależne Qumaka – Star ITS i Skylar – złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości. Zarząd uzasadnia te decyzje koniecznością ochrony praw i interesów firm oraz ich wierzycieli. Star ITS specjalizowała się w rozwiązaniach do zarządzania ruchem dla inteligentnych miast, a Skylar w infrastrukturze lotniczej (systemy komunikacji, nawigacji, oświetlenie i in.). Obie spółki zarejestrowano w 2014 r.

Z kolei spółka Qumak Professional Services, specjalizująca się w outsourcingu IT, nadal będzie kontynuować działalność. IT Works i Manassa Investments dokapitalizują ją sumą 3,6 mln zł. Qumak szuka inwestora na pozostałe ponad 70 proc. udziałów w QPS.

W końcu października Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Spółce nie udało się pozyskać inwestora.