Według zawartej umowy dystrybucyjnej rozwiązania Datto klasy enterprise będą kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Założona w 2007 r. w USA firma Datto specjalizuje się w rozwiązaniach zapewniających ciągłość działania i odzyskiwanie danych po awarii, zarządzanie biznesem i w rozwiązań sieciowych. Opracowała m.in. oparte na chmurze systemy do backupu i disaster recovery.

Dzięki umowie rozwiązania Datto Unified Continuity, Networking i Business Management będą dostępne dla dostawców usług zarządzanych poprzez Ceesoft. Jest to firma z grupy Bakotech zajmująca się dystrybucją usług MSP (Managed Service Provider) w kanale partnerskim.