18 maja br. firmy Prokom Software i Telekomunikacja Polska podpisały akt założycielski spółki Incenti z siedzibą w Warszawie. Rejestracja nowej spółki w KRS nastąpi po uzyskaniu stosownej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kapitał zakładowy Incenti wynosi 50 mln zł i dzieli się na 5 mln akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda. Właścicielem 51 proc. akcji stanie się Telekomunikacja Polska. Prokom Software objął 49 proc. kapitału akcyjnego.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie internetowych ośrodków informatycznych (Data Center) oraz świadczenie usług ASP.