Infosystems 26 stycznia br. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia. Taki krok zarząd zapowiedział dwa tygodnie temu. Infosystems nie jest w stanie regulować zobowiązań po tym, jak na początku stycznia br. ministerstwo finansów i rozwoju zażądało zwrotu ponad 2,7 mln zł dotacji do jednego z projektów realizowanych przez spółkę. Infosystems w listopadzie ub.r. wypowiedział umowę o dofinansowanie, ponieważ w jego ocenie dalsza realizacja projektu nie była uzasadniona ekonomicznie. Zgromadzenie akcjonariuszy nie podjęło natomiast uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.

Infosystems działa od 1999 r. Dostarcza rozwiązania informatyczne dla branży poligraficznej. W roku obrotowym 2016 (1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.) spółka miała 7,6 mln zł przychodów oraz 0,86 mln zł straty netto.