Katowicki sąd wszczął wobec Indata Cities postępowanie układowe. Jest to spółka zależna Indata S.A. Postępowanie będzie toczyć się zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym. Wyznaczono sędziego – komisarza i nadzorcę sądowego.

W marcu br. Indata Cities złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, podobnie jak Indata S.A. Powodem były problemy z płynnością finansową. Sąd jednak nie zgodził się na upadłość Indata Cities (główna spółka czeka na decyzję).

Indata Cities wnioskowała więc o restrukturyzację, uzasadniając, że jest szansa na uregulowanie zobowiązań w ramach układu.