Zarząd Indata Cities złożył wniosek o restrukturyzację. Wyjaśnia, że chce chronić w ten sposób spółkę przed upadłością. Przekonuje, że celem jest ochrona interesów firmy, jej pracowników i akcjonariuszy, a jednocześnie zagwarantowanie praw wierzycieli.

Indata Cities w marcu br. złożyła w Sądzie Rejonowym w Katowicach wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej (podobnie jak Indata S.A.), ale dotąd nie został on rozpoznany. Teraz gdy sąd dostał również wniosek restrukturyzacyjny, rozpatrzy go w pierwszej kolejności.

Zarząd spółki zapewnia, że widzi szansę skutecznej restrukturyzacji i potencjał do osiągnięcia w 2018 r. i latach następnych takich przychodów, które pozwolą na pokrycie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz bieżących zobowiązań.