Zarząd GPW w dniu 31 lipca br. zawiesił obrót akcjami spółki Gaming Factory na podstawie żądania KNF. Powołano się na art. 20 ust. 2 o obrocie instrumentami finansowymi (możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego, bezpieczeństwa obrotu lub naruszenia interesów inwestorów).

Nadzorowi giełdowemu nie spodobało się, że spółka nie opublikowała dotąd raportu za I kw. 2020 r. Zarząd Gaming Factory twierdzi, że aktualne regulacje nie nakładały tego obowiązku. Otóż zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem spółki mają 60 dni na publikację raportu od zakończenia kwartału, jednak według zarządu Gaming Factory podlega tym przepisom od 10 lipca br., tj. od złożenia wniosku o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na GPW.

Ponadto zarząd wskazuje, iż rozporządzenie Ministra Finansów w związku Covid-19 wydane w kwietniu br. przejściowo odciąża podmioty nadzorowane przez KNF od obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych.

Gaming Factory zapewnia natomiast, że niezwłocznie przygotuje raport za I kw. br.

17 mln zł zasiliło kasę spółki

Spółka debiutująca na parkiecie w lipcu br. pozyskała ponad 17 mln zł w pierwszej publicznej ofercie akcji przy blisko 90 proc. redukcji. Liczyła wcześniej na 15-17 mln zł.

Deklaruje, że ok. 70 proc. wpływów z emisji przeznaczy na produkcję gier, a resztę na marketing i działania związane z wydawaniem gier.

Podstawowym założeniem strategii Gaming Factory jest wydawanie nisko- i średniobudżetowych gier komputerowych (6-15 rocznie), a także stopniowe zwiększanie przychodów z produkcji własnych projektów.

Bezpośrednie koszty produkcji większości gier finansowanych z emisji akcji mają wynieść ok. 100 – 500 tys. zł, a w związku z planem rozwoju lepszych jakościowo tytułów koszty mogą sięgnąć 1 mln zł.

W 2019 r. spółka miała 10,2 mln zł przychodów, z tym że na poziomie operacyjnym 4,7 mln zł. Większość to wpływy ze zbycia udziałów w stowarzyszonych jednostkach. Zysk netto wyniósł 4,7 mln zł.

Aktualizacja (4.08)

Gaming Factory opublikowała wyniki za I kw. 2020 r. Grupa wypracowała prawie 0,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów. Zysk netto wyniósł niespełna 0,25 mln zł. Zysk operacyjny osiągnął wartość prawie 0,2 mln zł, w porównaniu do straty na poziomie -0,24 mln zł w analogicznym okresie ub.r.