Związek Cyfrowa Polska, który zrzesza największe firmy z branży IT działające w Polsce, zaapelował do Ministerstwa Finansów, by metoda podzielonej płatności w transakcjach dotyczących elektroniki była w przyszłości nie tylko obligatoryjna, ale też uproszczona. Komisja Europejska wydała zgodę na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności w obrocie elektroniką już od 1 marca br.

Związek branżowy konsekwentnie popiera split payment. Ocenia, że wejście w życie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) to krok dający uczciwym przedsiębiorcom narzędzie do walki z oszustami. Uważa, że możliwość jak najszerszego stosowania MPP i jego wsparcie przez biznes pozwala na utrzymanie przejrzystości i stabilności na rynku elektroniki.

Trzeba go jednak uprościć, by posługiwanie się MPP nie sprawiało problemów przedsiębiorcom.

 

Co trzeba zmienić

Obecnie korzystając z MPP trzeba rozliczać każdą transakcję pojedynczo. Skutkiem jest większy nakład pracy w księgowości i wzrost kosztów administracyjnych. Związek branżowy postuluje wprowadzenie automatyzmu w rozliczeniach i księgowaniach transakcji, poprzez możliwość stosowania MPP  dla tzw. paczek przelewów.

– W handlu elektroniką jest to działalność prowadzona z reguły przez dużych przedsiębiorców, przy znaczących wolumenach i wartościach. Dlatego księgowanie i rozliczanie jej wymaga większego automatyzmu oraz standaryzacji procesów – twierdzi Michał Kanownik, szef związku branżowego.

 
Ponadto związek chce, by split payment stosować nie tylko w transakcjach w złotówkach, ale także tych realizowanych w walucie obcej, szczególnie w euro.

Aby zapobiec ograniczeniu płynności przedsiębiorstw w wyniku stosowania MPP, czego najbardziej obawiają się firmy, przedstawiciele sektora elektronicznego proponują skrócić termin zwrotu VAT na rachunek VAT podatnika.

W postulatach zgłoszonych resortowi finansów przez Związek Cyfrowa Polska znalazły się także:

– wprowadzenie możliwości przeksięgowywania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach VAT prowadzonych w różnych bankach;
– rozstrzygnięcie w formie wyjaśnień, w jaki sposób należy wprowadzać dane przelewu w odniesieniu do faktur, które zostały częściowo skompensowane;
– wprowadzenie definicji kwoty nienależnie przekazanej na rachunek VAT, która powinna podlegać swobodnemu przelewowi zwrotnemu;
– wprowadzenie zakazu wykorzystywania prywatnych rachunków rozliczeniowych dla celów prowadzenia działalności gospodarczej (obecnie nie można na nich stosować MPP).

 

Obowiązkowy split payment jak najszybciej

Związek Cyfrowa Polska chciałby, żeby rząd jak najszybciej we współpracy z sektorem bankowym podjął prace nad wprowadzeniem obowiązkowego MPP dla branży elektronicznej. Tym bardziej, że na to zgodziła się już Komisja Europejska. Teraz projekt decyzji KE musi zaakceptować jeszcze unijna Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).