Zdaniem 39 proc. specjalistów IT Covid-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę – według badania HRK „Nowa normalność. Rynek pracy IT po pandemii”. Respondentów pytano o zmiany jakie zaszły w ciągu ostatniego półrocza i jak oceniają pracodawców.  

Po pandemii wyższa wypłata

Podczas pandemii specjaliści IT nie odczuli wielkich zmian wynagrodzeń, ale większość mówi o poprawie: 54% zadeklarowało, że ich zarobki wzrosły o minimum 10%. Tylko nielicznym, bo 8%, płaca spadła.

Fachowcy otwarci na zmiany, ale skuszą ich tylko wyjątkowe oferty

Nie obyło się w bez redukcji etatów – 14% badanych straciło pracę, głównie w okresie pierwszego lockdownu.

Pandemia zachęciła ludzi IT do rozejrzenia się za nowym pracodawcą.

Już 89% jest obecnie otwarta na zmianę pracodawcy, ale część zaznacza, że skusiłyby ich tylko wyjątkowo atrakcyjne oferty (62%).

Jest więcej ciekawych propozycji

Blisko połowa (47%) podjęła w czasie pandemii próbę zmiany pracy, a 34% zrealizowało ten cel. Natomiast 9% ankietowanych planuje zmianę pracy w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Według 33 proc. ankietowanych oferty pracy pojawiające się w czasie pandemii są bardziej atrakcyjne, a najważniejsze w nich są: możliwość pracy zdalnej (62%) i wysokość oferowanego wynagrodzenia (22%).

Praca zdalna doceniana przez ekspertów IT

Najlepiej ocenianymi działaniami jakie firmy wdrożyły w czasie trwania pandemii są:

możliwość pracy w trybie home office (88%)

zapewnienie odpowiedniej higieny pracy (70%)

 wsparcie techniczne i sprzętowe (57%)

wdrożenie komunikatorów internetowych w codziennej komunikacji firm (56%).

Ponad połowa ankietowanych wskazała, że pozytywnie odbierają wsparcie okazywane przez managerów (54%) i zachowania zarządzających takie jak okazywanie empatii czy zrozumienia (53%).

Źródło: raport HRK, „Nowa normalność. Rynek pracy IT po pandemii”

Lepsza praca z domu

Aż 81% ankietowanych odpowiedziało, że pandemia spowodowała polepszenie możliwości pracy zdalnej.

Innymi pozytywnymi zmianami są elastyczne godziny pracy (61%) oraz dostęp do narzędzi ułatwiających pracę i komunikację (49%).

21% badanych zauważyło lepszy dostęp do najnowocześniejszych technologii.

Słabo z komunikacją i dofinansowaniem home office

Są też rzeczy, które niespecjalnie podobają się specjalistom. Należy do nich komunikacja wewnętrzna (38%) i jasny podział zadań (37%).

Jednocześnie, aż 69% ankietowanych wystawiło pracodawcom negatywną ocenę w kwestii z dofinansowania kosztów związanych z pracą w domu.

Niewiele ciekawych projektów

W kwestii realizacji ciekawych projektów zdania specjalistów IT są bardziej podzielone: 19% twierdzi, że w czasie pandemii realizuje bardziej interesujące projekty, a 23% uważa, że Covid-19 przyczynił się do, tego że obecnie pracują przy mniej rozwijających wdrożeniach.

Ucierpiały relacje międzyludzkie

Zdaniem 59% biorących udział w badaniu, pandemia przyczyniła się do pogorszenia relacji międzyludzkich, a 42% badanych odczuło pogorszenie atmosfery w pracy. Gorzej niż kiedyś jest z benefitami (49%) i premiami (34%).

Krótsze rekrutacje

Jedną z większych zmian w ostatnim czasie jest zdalny proces rekrutacyjny. Podoba się on 87% ankietowanych.

Inne aspekty, jakie w procesie rekrutacyjnym dostrzegli specjaliści IT to: mniejsza ilości etapów (30%), skrócenie czasu trwania procesu i jego finalizacji (26%), szybsze otrzymywanie informacji zwrotnej (24%) oraz lepszy kontakt z rekruterem (17%).

Badanie opublikowane w raporcie HRK, „Nowa normalność. Rynek pracy IT po pandemii” zostało przeprowadzone metodą CAVI wśród 289 ankietowanych, pracujących w obszarach: softwear development, big data, IT sales, mobile, IT infrastructure, application system, data and analysis, project/ product management.