Ponad 1/3 menedżerów IT w Polsce deklaruje, że ich organizacje już wdrożyły lub są w trakcie wdrażania rozwiązań wykorzystujących AI i uczenie maszynowe, a w sumie 37 proc. planuje takie działania w ciągu 2 lat lub w bliżej nieokreślonej przyszłości – wynika z raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka i Antal.

AI wymusi nowe kwalifikacje

Badani są zgodni (85 proc.), że w związku z rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego „w bardzo wysokim stopniu” staną się potrzebne nowe kompetencje i kwalifikacje, a automatyzacje procesów biznesowych przełożą się na znaczny wzrost zapotrzebowania na nowe umiejętności (72 proc.).

Badania wskazują, że liczba nowych miejsc pracy związanych z AI może znacząco wzrosnąć, wymagać to będzie jednak od pracowników podnoszenia i dostosowania kwalifikacji. Ponadto firmy spoza branży IT muszą położyć większy nacisk na umiejętności cyfrowe pracowników w związku z postępującą digitalizacją.

Kompetencje IT, których najbardziej poszukują firmy

W związku z wdrażaniem rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w tworzeniu, testowaniu, wdrażaniu i stosowaniu oprogramowania wśród kandydatów do pracy pożądane jest: co najmniej kilkuletnie doświadczenie, dobra znajomość wymaganej przez pracodawcę technologii, oraz umiejętności miękkie: rozwiązywania problemów, pracy w zespole, samodzielność. Firmy najczęściej szukają osób z kwalifikacjami na poziomie regular, senior i lead, czyli przynajmniej średnio zaawansowanych.

Do najbardziej pożądanych kompetencji będą należeć:

Przewiduje się, że specjaliści z kompetencjami takimi jak machine learning, umiejętnością posługiwania się Pythonem, SQL, czy z doświadczeniem w pracy z bibliotekami data science i sztucznej inteligencji będą nadal bardzo pożądani na rynku pracy.

Postępujący wzrost zastosowań AI w przyszłości, a co za tym idzie wyższe zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, dostrzega blisko połowa, tj. 45 proc., badanych.

Jaka przyszłość czeka programistów?

Pytani programiści są optymistami, co do perspektyw tego zawodu w warunkach większego wykorzystania AI. Aż 47 proc. uważa, że rozwój zastosowań sztucznej inteligencji zwiększy zapotrzebowanie na programistów, tylko 4 proc. jest przeciwnego zdania. Natomiast w opinii 35 proc. AI nie będzie miało wpływu na popyt.

„Naszym zdaniem zapotrzebowanie na klasyczne role związane z wytwarzaniem oprogramowania będzie stale rosło, pomimo wzrostu popularności platform low-code/no-code. Jednocześnie na naszych oczach tworzy się zupełnie nowa kategoria specjalistów IT, która dynamicznie się powiększa” – komentuje w raporcie Łukasz Wróbel, wiceprezes Webcon.

—————————

Badanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz Antal “Wpływ trendów rozwojowych nowych technologii na potrzeby kompetencyjne sektora IT” zostało przeprowadzone w styczniu 2023 r. wśród 202 menedżerów firm IT oraz dyrektorów działów IT firm nieinformatycznych, wykorzystujących rozwiązania AI i ML.