W roku finansowym 2018/2019, który zakończy się 30 czerwca 2019 r. ViDiS przewiduje 63 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz 2,6 mln zł zysku netto.

Dla porównania w minionym roku finansowym (2017/2018) przychody wyniosły 59,75 mln zł, a zysk netto – 3,74 mln zł.

Rekordowy wynik, większy o ponad 900 proc. niż w poprzednim roku, wypracowano głównie dzięki realizacji pierwszego etapu rządowego programu Aktywna Tablica. Dystrybutorowi sprzyjały również kursy walutowe i dobra koniunktura gospodarcza.

Budżet Aktywnej Tablicy na lata 2017 – 2019 to w sumie 279,4 mln zł.