W II kw. 2022 r. (III kw. finansowy) Sygnity wypracowało 5,4 mln zł zysku netto dla akcjonariuszy wobec 5,6 mln zł rok wcześniej, przy przychodach większych o 9 proc. r/r (54,2 mln zł). Zysk operacyjny okazał się jednak niższy o 21 proc. r/r (6,5 mln zł).

Po I kw. 2022 r. Sygnity sygnalizowało, że zyski są pod presją rosnących kosztów pracy.

Natomiast w II kw. br. koszty wynagrodzeń okazały się jedynie nieznacznie wyższe (22,2 mln zł) niż w II kw. ub.r. (22 mln zł), jak również nieco większe były świadczenia pracownicze (5,2 mln zł wobec 4,8 mln zł).

Po 3 kwartałach roku finansowego 2021/2022 skonsolidowane przychody były o 5 proc. wyższe niż rok wcześniej (159,9 mln zł). Zysk netto stopniał o blisko 40 proc., do 22,6 mln zł, przy zysku operacyjnym niższym o niemal 50 proc. r/r.