W 2021 r. specjaliści i menedżerowie mogą liczyć na wynagrodzenia należące do najwyższych w kraju – średnie zarobki w wysokości 14 056 zł brutto – według danych z nowego Raportu Płacowego Antal.

Oznacza to jednak spadek wobec ub.r., choć niewielki – o 2,8 proc. (14 460 zł w ub.r.). Tym niemniej stawki dla ludzi IT – według danych z procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Antal w br. – są średnio najwyższe w porównaniu 11 analizowanych sektorów.

Co istotne, na całym rynku stawki płac również zmniejszyły się. Przeciętne średnie wynagrodzenie obecnie oferowane specjalistom i menedżerom wszystkich sprawdzanych branż wynosi 12 096 zł brutto miesięcznie, co oznacza spadek o 4 proc. wobec roku poprzedniego.

Źródło: „Raport płacowy Antal 2021”

Na fali wzrostowej utrzymują się również centra usług wspólnych (SSC/BPO), gdzie największą grupę pracowników – około jednej trzeciej – stanowią specjaliści IT.

Co prawda dynamika wzrostu wynagrodzeń w centrach usług wspólnych jest niższa w br. – jeszcze dwa lata temu wzrost wynosiła 13 proc., rok temu już tylko 4 proc. Jednak ostatni rok przyniósł wzrost o 7 proc., dzięki średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu w wysokości 8 085 zł brutto wobec 7 540 zł w ub.r. Branża wciąż przoduje też w ofercie benefitów.

Menedżerowie spuścili z tonu

Pandemia dotknęła w największym stopniu grupę stanowisk najwyższych oraz grupę początkujących specjalistów. W przypadku tej ostatniej od kilku lat obserwowaliśmy duży wzrost, natomiast w drugim kwartale nastąpił spadek o 25 proc. Menedżerowie wyższego szczebla zaś, widząc trudności rynkowe firm, znając świetnie rachunek zysków i strat, sami świadomie obniżali swoje oczekiwania” – komentuje Michał Borkowski, Sector Manager, Antal Finance & Accountancy.

Pracodawcy ograniczali benefity, zwłaszcza w obszarach dotkniętych pandemią, jak karty fitness, samochód służbowy, dofinansowanie posiłków, samochód służbowy.

Głównym oferowanym benefitem dla pracowników, jak się można spodziewać, jest obecnie możliwość pracy zdalnej, którą proponuje 71 proc. pracodawców. Na drugim miejscu jest elastyczny czas pracy (61 proc.), choć co ciekawe więcej pracowników oczekuje takiego wsparcia (67 proc.).

Firma musi zadbać o bonusy dla ludzi IT

„Nadal w takich sektorach jak IT czy SSC/BPO obserwujemy rynek pracownika. Pracownicy muszą otrzymać niezbędny pakiet świadczeń pozapłacowych, aby oferta danego pracodawcy (w połączeniu z konkurencyjnym wynagrodzeniem) była atrakcyjna i nie skłaniała do zmiany” – podkreśla Iwo Paliszewski, CEE Marketing & Employer Branding Manager Antal.