Action w październiku br. miał 218 mln zł obrotów – według wstępnych, szacunkowych danych. Oznacza to spadek sprzedaży – o 2,2 proc. rok do roku (z 223 mln zł), co nie zdarzało się firmie często w ostatnich kwartałach (w tym roku w kwietniu br.).

Marża w październiku br. wyniosła szacunkowo 7,5 proc., czyli była wyższa niż we wrześniu br. – 7,2 proc. (przy podobnych obrotach – szacunkowo 214 mln zł) i sierpniu br. (7,1 proc.)

Rok wcześniej, w październiku 2021 r., marża grupy była natomiast większa i wyniosła ok. 7,8 proc.

W sumie w trzech miesiącach III kw. 2022 r. obroty grupy Action według wstępnych, szacunkowych wyliczeń, wyniosły 578 mln zł. Ostateczne dane za III kw. br. pojawiają się w końcu listopada br.

Prezes Actionu Piotr Bieliński komentując we wrześniu br. wyniki I poł. 2022 r. przewidywał niepewne czasy dla gospodarki i wyzwania związane z prowadzeniem biznesu. „Kryzys poturbuje wiele firm. Wytrzymają to jedynie najsilniejsi” – uważa prezes, zaliczając naturalnie Action do tej drugiej grupy.