Sophos zawarł umowę z S4E na dystrybucję w ramach swojego programu MSP Connect Flex, który ułatwia wdrażanie, zarządzanie i sprzedaż całego portfolio produktów Sophosa jako usług. Rozliczenia następują w modelu abonamentowym.

Sophos MSP Connect obejmuje zestaw rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach jednego panelu zarządzania w chmurze. Pozwala on dostawcom MSP decydować, w jaki sposób chcą kupować licencje dla swoich klientów – okresowe dla subskrypcji na 1, 2 lub 3 lata lub opcję MSP Connect Flex do rozliczeń miesięcznych..

„Jako VAD mocno koncentrujemy się na świadczeniu usług na żądanie dla naszych partnerów za pośrednictwem zespołu inżynierów S4Engineers” – komentuje Marceli Matczak, Security / SDN Business Development Manager.