Wydatki na infrastrukturę chmurową (serwery i pamięć masowa) rosną wraz z poprawą w łańcuchach dostaw. W III kw. 2022 r. okazały się wyższe o 24,7 proc. r/r, osiągając 23,9 mld dol. – według IDC.

Są już dużo większe niż w segmencie niezwiązanym z chmurą, chociaż ten drugi również odnotował solidny wzrost – o 16,5 proc. r/r w III kw. ub.r., do 16,8 mld dol.

Dostawcy korzystają z dużego popytu i sporych zaległości w dostawach sprzętu, które pomaga im nadrabiać poprawiający się łańcuch dostaw.

Współdzielona infrastruktura pochłania największe środki

Największe wydatki idą obecnie na współdzieloną infrastrukturę chmurową (16,8 mld dol. w III kw. ub.r., co oznacza wzrost o 24,4 proc.).

IDC spodziewa się dalszego silnego popytu w tym segmencie. W 2023 r. wydatki mają przekroczyć nakłady na infrastrukturę niezwiązaną z chmurą.

Zakupy do dedykowanej infrastruktury chmurowej są wyraźnie mniejsze – zwiększyły się o 25,3 proc. r/r, do 7,1 mld dol. Z tym że 45 proc. sprzętu wdrożono w siedzibie klienta.

Solidne wzrosty nie tylko na sprzęcie do chmury
IDC prognozuje, że w całym roku 2022 wydatki na infrastrukturę chmurową znacznie przyspieszyły – wzrosły o 19,6 proc. r/r (do 88,1 mld dol.), podczas gdy w 2021 r. bilans był 8,6 proc. na plusie.
Nakłady na infrastrukturę niezwiązaną z chmurą w 2022 r. też solidnie się poprawiły – według przewidywań o 10,7 proc. r/r, do 64,7 mld dol.

Przedsiębiorstwa i sektor publiczny zwiększyli wydatki infrastrukturę w niezłym tempie, o ponad 19 proc. w III kw. ub.r.

Najwięcej serwerów i storage’u kupują natomiast dostawcy usług (cloud, telekomunikacja, usługi zarządzane) – blisko 60 proc. wartościowo.

Za 4 lata do chmury pójdą dwa raz większe środki niż poza nią

IDC przewiduje, że średnia roczna stopa wzrostu wydatków na infrastrukturę chmurową wyniesie 12,9 proc. w latach 2021-2026, do 135,1 mld dol.

Tymczasem nakłady na infrastrukturę niezwiązaną z chmurą będą zwiększać się jedynie o 2,3 proc. rocznie, osiągając 65,6 mld dol. 2026 r. Czyli wartość zakupów będzie dwukrotnie mniejsza niż na cloud.