F-Secure nawiązał w Polsce współpracę z kancelarią prawniczą Magnusson. Razem będą kompleksowo przygotowywać firmy do spełnienia wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, ang. GDPR), które wejdzie w życie w maju 2018 r. Nowe przepisy mają zapewnić lepsze bezpieczeństwo informacji i przestrzeganie prawa do prywatności. Wymagają od organizacji wdrożenia nowych rozwiązań IT, jak i zmian organizacyjnych i prawnych.

W ramach współpracy F-Secure i Magnusson oferują organizacjom kompleksowy audyt, obejmujący zarówno analizę technologiczną, jak i prawną w zakresie RODO.

Ponadto obie firmy zorganizują wspólne warsztaty i konferencje, które mają przygotować przedsiębiorców na wejście w życie nowych przepisów.  

Dostawca rozwiązań bezpieczeństwa zdecydował się działać na rynku razem z firmą prawniczą, bo ciężar dostosowania organizacji do RODO spoczywa na barkach działów IT i prawnego.

– Łącząc wiedzę prawniczą z technologiczną przedstawiamy kompletny obraz wpływu RODO na przyszłość organizacji – wyjaśnia Agnieszka Pytlas, adwokat, partner zarządzający warszawskim biurem Magnusson.

Za ignorowanie nowych przepisów przedsiębiorstwom grożą wysokie kary, a do tego straty wizerunkowe. Firmy narażają się również na konflikty proceduralne i utrudnienia w współpracy z innymi podmiotami.

Według Gartnera nowe regulacje prawne, w tym zwłaszcza dostosowanie do RODO, stworzą nowe możliwości dla dostawców bezpieczeństwa w Europie w 2018 r. Analitycy radzą, by firmy IT we współpracy z prawnikami identyfikowali najważniejsze wymagania związane z wchodzącymi w życie przepisami.