W ofercie SoftPointu jest oprogramowanie CodeGear RAD Studio wersja 2009. Służy do tworzenia natywnych aplikacji dla platform .NET, Mono i Windows. Zawiera kompilatory Delphi 2009, C++Builder 2009 i Delphi Prism 2009.

– wersja Professional to wersja podstawowa. Kosztuje 1374 euro.

– wersja RAD Studio 2009 Enterprise zawiera wszystkie elementy wersji Professional oraz funkcję przeznaczoną do tworzenia aplikacji klient/serwer, wielowarstwowych oraz webowych. Kosztuje 2774 euro.

– RAD Studio 2009 Architect zawiera wszystkie funkcje wersji Enterprise oraz dodatkowo narzędzia do modelowania i projektowania baz danych. Kosztuje 4274 euro.

Podaliśmy sugerowane ceny detaliczne netto dla elektronicznych wersji RAD Studio 2009. Wersje pudełkowe są droższe o 25 euro.