Softbank i Microsoft podpisały list intencyjny, na mocy którego rozpoczną współpracę w zakresie tworzenia nowych produktów oraz wspólnych działań marketingowych i promocyjnych.