W 2021 r. 30 proc. respondentów budujących dom zdecydowało się na wdrożenie rozwiązań smart home – według raportu Oferteo.pl.

Spośród nich niespełna jedna czwarta (23 proc.) wybrała pojedyncze, niescentralizowane urządzenia. Większość zdecydowała się na centralne systemy sterowania, wśród których najpopularniejszy był Google Home (24 proc.). Na drugim miejscu znalazł się Xiaomi Mijia/Aqara (9 proc.). Na rozwiązanie Amazon Alexa lub Samsung SmartThings postawiło po 8 proc. ankietowanych.

Nie są potrzebne, dużo kosztują

Systemy inteligentnego domu są dość dobrze znane polskim konsumentom – tylko 17 proc. badanych nigdy o nich nie słyszało. Dla tych, którzy je znali, ale nie zdecydowali się na nie, problemem często była zbyt wysoka cena (51 proc.). Najwięcej osób uważa jednak smart home za zbędny.

Konsumenci inwestują dla komfortu

Większość respondentów twierdzi, że na decyzję o instalacji rozwiązania inteligentnego domu wpłynęła przede wszystkim potrzeba zwiększenia komfortu (ponad 80 proc.). Dla 64 proc. decydujące było ich zainteresowanie nowymi technologiami i ta motywacja wyraźnie zyskała na znaczeniu.

——-

Dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2022 roku metodą CAWI na próbie 416 osób, które w 2021 roku budowały dom.