W IV kw. 2020 r. rynek smart home w Europie wzrósł o 12,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019 r., co oznacza dostarczenie 41,3 mln urządzeń smart.

Po spadku w I poł. 2020 r. nastąpiło więc ożywienie i wzrost zainteresowania konsumentów.

Telewizory smart, które pociągnęły wyniki w dół w I i II kw. ub.r., powróciły do trendu wzrostowego i były jednym z największych czynników poprawy wyników.

W Europie Środkowo-Wschodniej skala wzrostu była mniejsza (+6,4 proc. w IV kw. ub.r.), a głównym czynniem poprawy okazała się rozrywka wideo.

Dobre wyniki odnotowano w kategoriach takich jak monitoring i ochrona domu, termostaty i oświetlenie.

„Struktura wydatków zmieniła się podczas pandemii. Konsumenci bardziej skupili się na ulepszaniu swoich domów. Doprowadziło to do wzrostu zainteresowania inteligentnymi urządzeniami w ramach tych ulepszeń” – komentuje Jan Prenosil, starszy analityk zajmujący się regionem CEE.

15 proc. na plusie co roku

Oczekuje się, że w 2021 r. będzie wyraźnie lepszy niż 2020 r. i nastąpi dwucyfrowy wzrost sprzedaży sprzętu do smart home w Europie. Zgodnie z prognozą w 2025 r. rynek inteligentnych domów osiągnie wielkość prawie 210 mln szt. w Europie i będzie rósł co roku średnio o 14,94 proc. w latach 2020–2025.

Rozrywka wideo numerem 1

Rozrywka wideo miała prawie połowę udziału w rynku smart home w ujęciu ilościowym w IV kw. 2020 r., tj. ponad 20 mln szt. (+11,4 proc. r/r). Tutaj widać zapotrzebowanie zwłaszcza na cyfrowe adaptery mediów (+35 proc. r/r), dzięki wprowadzeniu nowych produktów, takich jak Google Chromecast z Google TV i nowy Amazon Fire TV Stick.

Sprzedaż inteligentnych głośników poprawiła się o 12 proc., osiągając udział w rynku na poziomie 28 proc. Tutaj głównie schodzi sprzęt Amazona i Google’a.

Urządzenia do monitoringu i zabezpieczenia domu, oświetlenie i termostaty też były kupowane częściej niż przed rokiem – wzrost wyniósł średnio 12 proc. w IV kw. ub.r.

Prognoza dostaw dla poszczególnych kategorii smart home w Europie do 2025 r.

Źródło: IDC

Najwięksi producenci urządzeń smart home w Europie w IV kw. 2020 r.

Źródło: IDC