Koma dostarczy do Zakładów Energetycznych 'Lubzel’ w Lublinie serwery linii SunFire3800 firmy SUN Microsystems. Podpisana 28 maja br. umowa przewiduje też montaż, uruchomienie, parametryzację oraz testowanie klastra.