Pomysł, by śledzić ruch w sieci jest nieaktualny – poinformowało MSWiA. Ministerstwo przyznało, że pomysł, by wprowadzić obowiązek przechowywania danych o ruchu w sieci był rozważany, jednak nie podjęto nad nim prac. Informacja, że pomysł nie zostanie wykorzystany nie została podana do wiadomości publicznej.
W czerwcu Komenda Główna Policji przedstawiła swój pomysł objęcia obowiązkiem retencji (gromadzenia) danych firmy dostarczające treści do Internetu (tzw. ICP – Internet Content Providers). Notatka w tej sprawie pojawiła się na stronie resortu. Potem sprawę… odwieszono na kołku; nie zapadła żadna decyzja, nikt nie opracowywał też szczegółów ogólnikowej koncepcji. Po wczorajszej publikacji w „Rzeczpospolitej”, MSWiA stwierdziło, że nie zamierza wdrażać pomysłu KGP.