Świąteczny kwartał 2021, który jest jednocześnie I kw. roku finansowego 2021/22, nie był najlepszy dla Ceconomy, do którego należy MediaMarktSaturn.

Sprzedaż w dół o 8 proc., zysk o 20 proc.

Obroty spadły wyraźnie w porównaniu z ub.r., o -8,2 proc., do 6,9 mld euro. Do tego jeszcze bardziej zjechała sprzedaż internetowa (-16,5 proc., do 1,9 mld euro).

O ponad 20 proc. stopniały zarówno zysk operacyjny (274 mln euro), jak i zysk netto (122 mln euro).

17 proc. marży
Grupa w IV kw. 2021 r. sprzedawała na marży brutto 17 proc. wobec 17,3 proc. przed rokiem.

Skąd tak słabe wyniki

Koncern wyjaśnia niższą sprzedaż restrykcjami covidowymi w niektórych krajach, zakłóceniami w łańcuchu dostaw i skutkami ataku ransomware, do którego doszło w listopadzie ub.r. Według nieoficjalnych informacji zaszyfrowanych zostało ponad 3 tys. serwerów. Zakłócona została praca systemów w sklepach stacjonarnych.

Także inflacja i rosnące ceny energii miały niekorzystnie wpłynąć na wyniki.

Z kolei dołek na sprzedaży internetowej wyjaśniono porówaniem z bardzo dobrym pod tym względem IV kw. 2020 r., gdy zakupy przeniosły się do sieci wskutek lockdownu w sklepach tradycyjnych.

Poprawa marż, ale niższa sprzedaż w Polsce

Ceconomy informuje, że marże na polskim rynku w minionym kwartale poprawiły się, a zysk wzrósł. Firma nie ujawnia liczb dla lokalnych rynków.

Gorsza wiadomość jest taka, że sprzedaż w naszym kraju spadła, i to mimo porównania ze słabym IV kw. 2020 r., gdy obowiązywał lockdown. Jako główny powód spadku wskazano niższą frekwencję w sklepach stacjonarnych.

Na koniec 2021 r. Media Markt miał w Polsce 81 sklepów, tyle samo co na końcu III kw. 2021 r.

Nasz region wypadł lepiej niż cała reszta

W sumie w regionie Europy Wschodniej (Polska i Turcja) wyniki okazały się lepsze niż dla całej grupy. Sprzedaż zmniejszyła się o -2,9 proc. i wyniosła 552 mln euro. Biorąc pod uwagę obroty za ub.r., polski rynek odpowiadał dotychczas za nieco ponad 50 proc. sprzedaży w regionie.

Zysk operacyjny w regionie wzrósł o 7 proc., do 23 mln euro, co oznacza marżę EBIT 4,2 proc.

W minionym roku finansowym 2020/21 sprzedaż Ceconomy w Polsce wyniosła 942 mln euro (ok. 4,27 mld zł), co oznacza wzrost o 3,3 proc. r/r w euro oraz 6,8 proc. w PLN.

Usługi utrzymały poziom

Globalnie sprzedaż online w IV kw. 2021 r. odpowiadała za 27,5 proc. obrotów grupy (30,3 proc. rok wcześniej).

Przychody z usług i rozwiązań okazały się jasnym punktem na tle spadku sprzedaży grupy i były podobne jak przed rokiem (+0,2 proc.). W IV kw. ub.r. osiągnęły 5 proc. udziału w przychodach Ceconomy (4,6 proc. rok wcześniej).

W aktualnym roku finansowym, który zakończy się 30 września br., Ceconomy spodziewa się wzrostu udziału usług i rozwiązań w sprzedaży, powrotu do wyższych marż oraz oszczędności z usprawnienia struktury organizacyjnej.

Zysk operacyjny powinien wyraźnie wzrosnąć (w roku 2020/21 wyniósł 237 mln euro), podczas gdy przychody lekko pójdą w górę (w poprzednim roku: 21,36 mld euro).

Spodziewana jest normalizacja w dostępności produktów w ciągu roku finansowego 2021/22.