W I poł. przychody netto ze sprzedaży Surfland Systemy Komputerowe wyniosły 1,695 mln zł wobec 1,676 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Spółka osiągnęła zysk EBITDA w wysokości ponad 2 tys. zł, ale zysk na sprzedaży oraz netto były na sporym minusie.

Wrocławska firma miała 201 tys. zł straty na sprzedaży wobec 228,8 tys. zł w poprzednim roku. Strata netto wyniosła 216,8 tys. zł wobec 373,3 tys. zł.

Prezes SSK Bogusław Bartoń twierdzi, że na „poziom zysku netto nadal negatywny wpływ ma relatywnie wysoki koszt amortyzacji będący pokłosiem nieudanych inwestycji realizowanych przez spółkę w latach 2013-2014”.

Jednocześnie spółka zapewnia, że poprawia wyniki m.in. dzięki optymalizacji posiadanych zasobów oraz utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej. W minionym kwartale koncentrowała się na ofercie w zakresie RODO. W II kw. br. firma sfinalizowała projekty obejmujące audyty organizacyjno-prawne oraz audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i pozyskała kolejnych klientów.

Kasę integratora zasiliły nowe środki. W I kw. 2018 r. z emisji akcji spółka pozyskała 566 tys. zł. W II kw. 2018 r. otrzymała 300 tys. zł pożyczki na 3 lata od akcjonariusza, co ma poprawić płynność finansową i pozwolić na realizację nowych przedsięwzięć zwiększających przychody. Zarząd liczy na wzrost sprzedaży i zwiększenie rentowności. Prezes mówi o „umiarkowanym optymizmie” co do wyników w II poł. br. i całym 2018 r.