Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie Konstytucji Podatkowej w II poł. 2020 r. Tak nazwano nową ordynację podatkową, która ma zawierać około 20 nowych rozwiązań, służących ochronie praw podatnika w relacjach organami skarbowymi. Takie są przynajmniej zapowiedzi i zapewnienia resortu. Najwyraźniej ochrona praw podatnika sama z siebie nie jest najlepsza i potrzeba dokumentu nazwanego konstytucją, aby coś zmieniło się na lepsze w relacjach z fiskusem.

– Chcemy, żeby administracja była bardziej przyjazna, współpracowała z podatnikiem, a nie nakazywała i kontrolowała – deklaruje wiceminister finansów Filip Świtała.

Wśród nowości są między innymi: mediacja podatkowa – procedura rozwiązywania sporów z udziałem osoby trzeciej (mediatora z listy prowadzonej przez MF) i procedura konsultacyjna – inaczej nazywana kontrolą na zamówienie. Podatnik niepewny co do poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych będzie mógł się zwrócić do skarbówki o skontrolowanie określonej transakcji.

Kolejnym nowym rozwiązaniem jest tzw. umowa podatkowa. Wycenę aktywów czy dóbr, których wartość trudno jednoznacznie określić, będzie można uzgodnić w ramach porozumienia pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem, zamiast angażować biegłych.

Resort chce wprowadzić także zasadę tzw. cooperative compliance.

– To model współpracy między podatnikiem a władzami skarbowymi, która odbywa się na zasadzie: „transparentność w zamian za pewność” – czyli my dajemy pewność, a podatnik jest wobec nas transparentny – mówi wiceminister finansów.

Niezależnie od tego, co zostanie z zapowiedzi budowy przyjaznego modelu współpracy między skarbówką a firmami, nie ma wątpliwości, że ordynacja podatkowa wymaga fundamentalnych zmian, bo ma już 20 lat i nie nadąża za światowymi i unijnymi standardami w prawie podatkowym. Świadczą o tym m.in. wyroki Trybunału Konstytucyjnego uznające za niezgodne z konstytucją niektóre przepisy. Na potrzebę zmiany zwracają uwagę eksperci, doradcy podatkowi, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz sędziowie.

Źródło: Newseria