Spółka P4 (Play) złożyła deklaracje korygujące CIT. Wynika z nich, że musi zapłacić skarbówce 26,6 mln zł podatku plus 10,7 mln zł odsetek.

Korekta została wprowadzona w zakresie wysokości pobranego przez Play jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za rok 2015 i 2016 r. – informuje spółka.

Jak informuje spółka, korekty odzwierciedlają ustalenia wyników kontroli celno-skarbowych ww. rozliczeń prowadzonych przez UCS w Opolu. Skarbówka uznała, że Play był zobowiązany do poboru podatku od wypłacanych odsetek z tytułu emisji obligacji z zastosowaniem stawki 5 proc.

Może być więcej do zapłaty

Play uprzedza, że ustalenia organu skarbowego przedstawione w wynikach kontroli za lata 2015 i 2016 r. mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe spółki w 2017 r. i skutkować obowiązkiem zapłaty co najmniej 13,5 mln zł zobowiązań podatkowych (plus odsetki).

W listopadzie br. Play informował o wyniku kontroli CIT za 2014 r. i złożonej w związku z tym korekcie. Mazowiecki UCS zakwestionował m.in. odliczenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych.