CD Projekt może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania CIT stawką 5 proc. – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Spółka zwróciła się do niego o indywidualną interpretację w zakresie tzw. ulgi IP Box. Pytano, czy gra komputerowa stanowić będzie kwalifikowane prawo własności intelektualnej, które umożliwia skorzystanie przez spółkę z preferencyjnego opodatkowania dochodów.

Szef KIS uznał, że tworzone przez spółkę gry komputerowe mogą na potrzeby stosowania preferencji IP BOX zostać uznane za kwalifikowane prawo własności intelektualnej jakim jest, zgodnie z przepisem ustawy o CIT, autorskie prawo do programu komputerowego.

Tym samym dochody, jakie spółka osiąga z komercjalizacji praw autorskich do produkowanych gier, będą mogły co do zasady podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu 5 proc. (z zastrzeżeniem ograniczeń i włączeń wynikających z przepisów). CD Projekt zwrócił się po szczegółowe informacje do KIS.  

Rok ulgi IP Box

IP Box, czyli ulga podatkowa na innowacje, obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Pozwala na zastosowanie 5 proc. podatku od dochodów z praw własności intelektualnej – m.in. jak wynikało już w wcześniejszych interpretacji KIS – ze sprzedaży licencji oprogramowania. Trzeba jednak spełnić szereg warunków, m.in. prowadzić prace B&R związane z tworzeniem albo ulepszeniem software'u i odpowiednio je ewidencjonować. Ulga jest rozliczana w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie można jej stosować na bieżąco od dochodów z zawartych umów.

W ub.r. eksperci wskazywali, że problemem w skorzystaniu z ulgi przez twórców oprogramowania może okazać się to, że w prawie autorskim nie ma definicji programu komputerowego, oprogramowania, aplikacji ani gry komputerowej.