Fiskus uważnie prześwietla rozliczenia Play. Jest rezultat kolejnej kontroli, przeprowadzonej przez opolski UCS. W wyniku doręczonym 7 stycznia br. spółce P4 skarbówka uznała, że operator był zobowiązany do poboru podatku od wypłacanych odsetek z tytułu emisji obligacji z zastosowaniem stawki 5 proc.

Play nie zakwestionował tego stanowiska. Dopłacił 13,7 mln zł CIT za 2017 r. oraz blisko 4,2 mln zł odsetek, składając deklarację korygującą w zakresie CIT pobieranego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za 2017 r.

37 mln zł, 26 mln zł…

Wyniki kontroli CIT, w których organy skarbowe wskazują na konieczność dopłaty, napływają do spółki w ostatnich miesiącach.

W grudniu ub.r. Play uregulował ponad 37 mln zł CIT (łącznie z odsetkami) w związku z rozliczeniem dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za rok 2015 i 2016 r., oraz 26 mln zł za lata 2015 – 2017, w powodu zakwestionowania odpisów amortyzacyjnych.

W listopadzie ub.r. UCS zakwestionował odliczenie ponad 25 mln zł kosztów uzyskania przychodów w 2014 r., co nie skutkowało koniecznością zapłaty zaległości dzięki rozliczeniu straty z lat ubiegłych.

W listopadzie 2020 r. Play został przejęty przez francuską grupę iliad za blisko 10 mld zł.
Po 3 kwartałach 2020 r. grupa Play osiągnęła 5,3 mld zł przychodów operacyjnych, podobnie jak przed rokiem (+1 proc.) i 715 mln zł zysku netto (+2 proc.).