Action ma dodatkowo zapłacić 5,84 mln zł podatku za rok 2008/09. Taka kwota wynika z decyzji Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie – informuje spółka.

W decyzji UCS zobowiązanie podatkowe CIT za okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. określono na 14,53 mln zł, zamiast zadeklarowanej kwoty 8,69 mln zł.

Decyzja organu skarbowego nie jest niespodzianką. We wrześniu oraz w grudniu ub.r. spółka informowała, że mazowiecki UCS zakwestionował prawidłowość ujęcia przychodów i kosztów wykazanych przez spółkę w związku z transakcjami zakupu i sprzedaży towarów i usług. Wówczas była mowa o kwocie 7,4 mln zł.

Action: będzie odwołanie

Action nie zgadza się z decyzją skarbówki. Zapowiada odwołanie. Podkreśla, że wymieniona w decyzji należność podatkowa jest objęta układem z wierzycielami z uwagi na okres powstania zobowiązania.

Gdyby decyzja UCS stała się ostateczna, należność z niej wynikająca będzie spłacana na warunkach układu prawomocnie zatwierdzonego w postępowaniu sanacyjnym – wyjaśnia spółka. Układ zawarty w ramach postępowania restrukturyzacyjnego uprawomocnił się w końcu 2020 r.